Strona Główna arrow Polecane arrow 100 proroctw: Blokada Iraku i Szamu - droga do Armagedonu
100 proroctw: Blokada Iraku i Szamu - droga do Armagedonu Drukuj
Z rosyjskiego przełożył Jacek Duda   
sobota, 26/11/2005
 Drogi Czytelniku, czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w „ostatnich dniach” i chcąc nie chcąc stajemy się uczestnikami największych wydarzeń, które wkrótce się zaczną, lub już się zaczęły. I dlatego każdy rozumny człowiek powinien zachowywać się z pełną świadomością przewidzianego w Piśmie Św. Końca. A Pismo przewiduje wielki triumf… Islamu!

Koran i Biblia – 100 proroctw, które wstrząsną światem
[1]
Blokada Iraku i Szamu – droga do Armagedonu.

Tematyka książki:

1. Los świata będzie decydował się nie w Azji Środkowej, nie w Rosji, nie w Europie, nie w Ameryce i nawet nie w ONZ, ale w Ziemi Świętej w Palestynie. Biblia prorokuje: ta religia, która będzie kontrolować świątynię w Jerozolimie na górze Moria (Masżidul Aksa, meczet Al-Aksa) na 7 lat przed powtórnym przyjściem Chrystusa, ta pozostanie jako prawdziwa i wierna, a wszystkie pozostałe zostaną zniszczone jako pogańskie. Wojna światowa trzech religii o kontrolę nad jerozolimskim meczetem Al-Aksa to najważniejsze wydarzenie ostatnich dni, które zakończy się cudownym tragicznym światowym przewrotem, porównywalnym w skali do biblijnego Potopu. Zarzewie tej nadchodzącej wojny już tli się w Palestynie. Tysiące muzułmanów, odmówiwszy dżanazę (modlitwę za zmarłych), już wyszli bronić świątyni islamu – meczetu Al-Aksa, o którym wysłannik Allaha (SAW) powiedział: „7000 żydów z Antychrystem na czele uchwyci podwórze tej świątyni, ale i tak nie dadzą rady wejść do niej”. Biblia przepowiada dokładnie to samo!
2. Gazeta „Moskowskije Nowosti”: „10 mln amerykańskich chrześcijan już dziś jest gotowych wystąpić w Palestynie po stronie żydów”
3. Prorok Mahomet: Blokada Iraku i krajów arabskiego Szamu (Jordania, Syria, Liban i Palestyna) przez chrześcijan w ostatnich dniach, jako zwiastun wielkich przemian globalnych. Blokada Iraku już stała się faktem. Obecne wydarzenia w Palestynie prowadzą do szybkiej blokady Szamu.
4. Prorok Mahomet: W ostatnich dniach muzułmanie zawrą z chrześcijanami sojusz wojenny, będą walczyć z jakąś trzecią stroną i zwyciężą, biorąc łup. Potem chrześcijanie zerwą sojusz i dziewięć miesięcy będą przygotowywać się w tajemnicy do wojny przeciwko muzułmanom.
5. Biblia (przybliżone): Pochód rosyjsko-niemieckich krzyżowców w ostatnich dniach do Ziemi Świętej w Palestynie i jego rozgromienie przez Boga Najwyższego. Siedem miesięcy będą trwały same pogrzeby po tej rzezi!
6. Biblia: Ostatnie dni: Rosja w ogniu! Europa w ogniu! 10 cesarzy zjednoczonej Europy w końcu niszczą chrześcijaństwo.
7. Prorok Mahomet: Pochód europejskiego wojska chrześcijańskiego – 80 oddziałów po 12000 ludzi do Syrii i ich ogromna bitwa z muzułmanami.
8. Biblia, proroctwo: powstanie konfederacji państw europejskich w dniach ostatnich i jego katastroficzne następstwa dla całego świata.
9. Biblia: Konfederacja państw europejskich to „Tron Szatana z jego władzą i siłą” oraz „wielka Bestia i bluźnierca Antychryst”, który podda swojemu prawu i władzy całą planetę. I już prawie poddał!
10. Biblia: Katastrofa trzech Władców Północy: USA, Zjednoczonej Europy i Rosji, „które jako silne, nieobrzezane i wywołujące bronią żałość na ziemi trafią do piekielnych czeluści niżej niż sam przeciwnik Boga – Faraon”.
11. Prorok Mahomet (SAW): Trzy lata wielkiego głodu przed pojawieniem się Antychrysta – Al. Massihu Dadżala.
12. Biblia: Seria biblijnych proroctw o zniszczeniu chrześcijaństwa, nie zostaną nawet „zapalający świece, dmący w trąby i żeniący się według obrzędu chrześcijańskiego”.
13. Biblijne proroctwo o zniszczeniu przez Jezusa wszystkich ufających mu, czyli… chrześcijan.
14: Koran i Biblia zgodnie: W Dniach Ostatnich wierni Najwyższego:
a)      będą kłaniać się w jerozolimskiej świątyni na górze Moria – meczecie Al-Aksa.
b)      Będą wygnani do ojczyzny – „w miejsce, skąd wyszli”. Ich symbole – księżyc i 12 gwiazd – w rzeczywistości symbole islamu!
15. Biblia przepowiada: W Dniach Ostatnich powstałe Królestwo Boże na południe od Izraela (Arabia!) będzie prowadzić wojnę z Antychrystem i skruszy jego światowe imperium.
16. Wielki biblijny książę Michał, cesarz tego Królestwa Bożego to Imam Mahdi Muntazar!
17. Biblia: Antychryst – Al-Massihu Dadżal, po powstaniu konfederacji zjednoczonej Europy powinien wyjść ze chrześcijańskiego Rzymu i zostać przywódcą tejże konfederacji.
18. Wspaniałe wyjawienie wysłannikom Allaha tajemnicy biblijnego imienia-liczby – 666!
19. Prorok Mahomet: 50 groźnych proroctw o Dniach Ostatnich.
20. Biblia: 17 znaków panoramy świata zgodnie świadczą, że po bitwie Armagedonu zostanie na ziemi ustanowiony… kalifat światowy!
21. Orientacyjne obliczenia uczonych muzułmańskich oparte na wypowiedziach Proroka Mahometa o czasie pojawienia się Antychrysta – Al Massihu Dadżala i imama Mahdi Muntazara dowodzą, iż oni już mogą się w każdej chwili pojawić.
22. Biblia przepowiada: Żydzi po ich pojawieniu się w Palestynie będą aż do powtórnego przyjścia Chrystusa żyć tam jak „ślepi i głusi” ale przez krótki czas.
23. Biblia przepowiada: Podczas Dni Ostatnich 10 cesarstw Europy – „władcy duchów, diabłów i obrzydliwych ptaków” (rakiety i samoloty!) - oraz światowy Babilon demokratyczny „grzechy którego dojdą do nieba” „spalą się w ogniu” i „zginą jak kamień rzucony w wodę”. „Zamilknie nawet szum skrzydeł wiatraków”.
a) Palestyna znów stanie się krajem zasiedlonym w przeważającym stopniu przez Arabów.
b) Żydów w Palestynie zostanie tylko 144000.
c) Chrystus będzie nie Królem Świata, ale królem jedynie Palestyny.
d) Jezus Chrystus po swoim powtórnym przyjściu ustanowi na całej ziemi rytualne krwawe ofiary obowiązkowe dla każdego człowieka (5 proroctw!) i tym samym potwierdzi koraniczną naukę, że ofiary Chrystusa na Golgocie nie było!
e) Biblia: Pojawienie się z arabskiego Kidaru wielkiego wojowniczego proroka z mieczem, którego Bóg „powiedzie drogą prostą i nie zostawi”. Dowodzi to, że siła Boska jest ukryta w Arabii!
24. Prorok Islamu: Podczas Dni Ostatnich wielu chrześcijan przyjmie islam i stanie się gorliwymi aktywnymi muzułmanami.
25: Krótko o islamie i posłanniku Allaha Mahomecie o dniu Sądu Ostatecznego, opisanie raju i piekła.

We wszystkich wyżej wymienionych tekstach przytoczone są bezpośrednio teksty biblijne. Każdy człowiek ma prawo znać prostą drogę do zbawienia wyłożoną w Piśmie Świętym, zachowywać się racjonalnie, nie panikować i uratować się – to jest realne, to jest możliwe! Wielki jest Allah – Sędzia Praworządny! On pomoże swoim sługom w dniach wielkich prób i rozruchów!

Co będzie dalej z islamem i muzułmanami do czasu przyjścia imama Mahdiego Muntazara i powtórnego przyjścia Chrystusa? Wygnanie prawa islamskiego to warunek następującego po tym triumfu światowego! Ponieważ chcemy być zrozumiani prawidłowo, ten rozdział umieścimy na początku książki, choć logicznie rzecz biorąc powinien być w środku, po rozpatrzeniu wszystkich biblijnych argumentów w niej zawartych. Czytelnik może przeczytać ten rozdział jeszcze raz po przeczytaniu rozdziału 45.

W czasie dwóch ostatnich wieków zauważamy następującą stałą tendencję – islam wszędzie traci swoją pozycję, a prawo grecko-rzymskie, demokracja, władza ludu wchodzi na jej miejsce (Przypomnę, że demokracja była prawem pogańskiej Grecji podyktowanym przez pogańskiego boga Zeusa i innych bogów). Na przykład Azja Środkowa sto lat temu była wielkim królestwem szari’atu, a dziś tam praktycznie na całym obszarze panuje demokracja. To nie jest przypadkowe, według proroctw Mahometa oraz Biblii, dokładnie tak powinno być.

Według proroka islamu przyjście imama Mahdiego Muntazara będzie mieć miejsce kiedy tylko:

1. „Ciemność ludzkiego (nie Boskiego) prawa napełni całą ziemię jak ciemność napełnia jaskinię”. Powiedział posłannik Allaha Mahomet: „Kiedy ziemia napełni się złem i uciskiem, wyprowadzi Allah męża ode mnie (z mojego domu), imię jego takie jak i imię moje, imię ojca jego takie jak imię mego ojca, i napełni mąż ów ziemię prawdą i sprawiedliwością, tak jak wcześniej ziemia napełniona była złem i uciskiem do jego przyjścia. I niebo otworzy się i błogosławione deszcze spadną i ziemia porośnie trawami i ziołami nie wstrzymując się z niczym. I trwać to będzie siedem, osiem, a najdłużej dziewięć lat” (Sahih. Legenda Tibroni.)
2. Islam jako konstytucyjne prawo państwowe wszędzie utraci swoją pozycję poza Arabią, gdzie powinien on wrócić. Powiedział wysłannik Allaha: „Islam, gdy się pojawił, był dla świata cudzym i nieznajomym, i powróci jako cudzy i nieznajomy, tak jak się zaczął”. Błogosławieni ci, którzy są mu przychylni podczas gdy inni się sprzeniewierzają”.
3. Powiedział posłaniec Allaha: „Chrześcijanie będą przeważającym, wielkim narodem” (Sohihu Mulim)
4. Powiedział posłaniec Allaha: „Mój lud idzie za ludem chrześcijańskim; jeśli on zrobi krok w prawo – to i mój naród pójdzie za nim w prawo, jeśli on pójdzie w lewo, to mój lud pójdzie w ślad za nim, jeśli on zajdzie do jamy żmii, to i mój lud wejdzie z nim do jamy żmii” (Sununa ibn Mażaż).
5. I Biblia przepowiada – konfederacja państw Zjednoczonej Europy, która pojawi się w Dni Ostatnie, będzie „tronem Szatana z jego władzą i siłą” (Ap., 13,1), biorąc pod kontrolę całą planetę: „I pokłonili się Bestii, mówiąc: Któż podobny do owej Bestii i może się z nią mierzyć? I dane Jej było wieść wojnę ze świętymi i zwyciężyć ich; i dana jej była władza nad każdym pokoleniem i narodem, językiem i plemieniem (Ap., 13, 1-10). Biblia przepowiada jeszcze: Wierni Najwyższemu w Dni Ostatnie uciekną na pustynię, na miejsce, z którego wyszli. (Ap., 12, 14). I będą modlić się w świątyni na górze Moria w Jerozolimie – meczecie al-Aksa (Ap. 11, 1-2). I dzieło „wygnania” islamu na tym się nie zakończy, wg proroctwa Mahometa sprawy zajdą tak daleko, że pokusa wejdzie do domu każdego Araba. I człowiek wyszedłszy z domu rano będąc muzułmaninem, wróci do swego domu niewiernym, Stambuł przejmie prawo niewiernych, i Antychryst – Dadżal wejdzie do Arabii i dojdzie aż do samej Medyny, ale i tak nie będzie mógł jej zdobyć!!! Powiedział posłaniec Allaha: „Dzień oczyszczenia, czymże jest dzień oczyszczenia? To trzy (trzęsienia). Przyjdzie Antychryst Al Masihu Dadżal i popatrzy na Medynę i powie swojemu pomocnikowi: Czy widzisz ten biały pałac? To meczet Ahmada. Potem podejdzie Dadżal do miasta i zobaczy, że na każdym miejscu stoją aniołowie stróżowie z ostrymi mieczami. Wtedy uderzy Dadżal po pustyni i zatrzęsie się Medyna trzy razy. I to trzęsienie zmiecie wszystkich obłudników i wszystkich nieuczciwych z miasta do Dadżala. I to będzie dzień oczyszczenia”. (Musnadu Ahmad). Z tego hadisu widać, że Antychryst dojdzie do Medyny. I że islam w Dniach ostatnich będzie najwierniejszy, i że powinien zostać przechowany do końca w sercach ludzi. I Allah jest wielki! Czyż nie mamy do czynienia z taką sytuacją teraz na świecie?

Biblia też mówi o wejściu Antychrysta do Arabii: „Pod koniec czasu walczyć z nim (Antychrystem) będzie król z Południa (Arabia!) i rzuci się na niego z rydwanami, jeźdźcami i wieloma statkami, i napadnie na ziemie, zaleje je i przejdzie przez nie, i wejdzie w najpiękniejszą z ziem (jakaż wspaniała ocena przez Boga wiary i religii Arabii!) i wiele prowincji ucierpi i uratuje się jedynie Edom, Moab i większość synów Amona. I wyciągnie rękę swą na różne strony; i nie uratuje się ziemia egipska. I zawładnie skarbem złotym i srebrnym i różnymi bogactwami Egiptu; a Libijczycy i Etiopowie będą iść za nim” (Dan. 11, 40-43). To bardzo wyrazisty obraz podbojów Antychrysta w Dniach Ostatnich. Ale, Allah jest wielki, ta władza Antychrysta nie będzie trwać długo! Muzułmanie wiedzą, że według posłańca Allaha: „Poszedłem, ja i jeden z mężów Ansarów do jednego ze stronników Proroka i zapytaliśmy: <<Powiedz nam, co słyszałeś od posłannika Allaha o Dadżalu>>. On odpowiedział: <<Przebywać on będzie na ziemi 40 zórz i zdobędzie wszystkie źródła, ale nie dosięgnie czterech świątyń: Al-Masdżid al-Haram w Mekce, Al-Masdżid al-Madinati w Medynie, Al-Masdżid at-Tur – świątyni na Synaju oraz Al-Masżid al-Aksa – świątyni w Jerozolimie.>>” (al-fathu Robani, Tartibu saat).

Posłanie Fatimy do córki Kojsi: „Wyjdzie Dadżal i pójdzie po ziemi i nie zostawi ni jednego osiedla, wejdzie do każdego w ciągu 40 nocy, poza Mekką i Medyną. Kiedy Dadżal zechce wejść do tych muzułmańskich miast, do których wstępu nie ma, chwycą go anioły i wyrzucą z nich, gdyż każda piędź ich ziemi chroniona jest przez aniołów-stróżów” (Sahihu Muslim, Kintabul Fitni).

Biblia mówi o tym samym: „Lecz gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.” (Mt. 24,22).

Niedawno w Jerozolimie Żydzi przeprowadzili oficjalną ceremonię wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty swojej narodowej świątyni, którą utracili z powodu swojego bezprawia z woli Allaha w 70 r. n.e. Mało kto wie, że to zdarzenie jest wielkim zwycięstwem islamu, gdyż Żydzi od samego powstania Państwa Izrael nosili się z niebezpiecznym zamiarem zabrania muzułmanom meczetu al-Aksa na górze Moria i wzniesienia nad miejscem ofiarnym swojej świątyni narodowej. Obecnie można powiedzieć, że po wielu nieudanych próbach zawładnięcia meczetem, Żydzi odstąpili od tej awanturniczej idei, która w przypadku realizacji byłaby jawnym wypowiedzeniem wojny każdemu muzułmaninowi, gdyż według proroctwa Mahometa „żydzi nie powinni zawładnąć samym meczetem Masżidul-Aksa położonym na górze Moria”.

Powiedział posłaniec Allaha, Mahomet: „Zawrą chrześcijanie z muzułmanami porozumienie wojskowe i będą walczyć z trzecią stroną, i zwyciężą i wezmą łupy. I potem jeden z chrześcijan podniesie krzyż i wykrzyknie: <<Krzyż dał zwycięstwo!>> Rozgniewa się jeden z muzułmanów i zabije go. Po tym chrześcijanie, wiarołomnie naruszywszy porozumienie, zaczną wojnę przeciw muzułmanom. Ich armia będzie liczyć 80 oddziałów, w każdym po 12000 ludzi” (hadis podali: Ahmad, Abu Daud i ibn Mażaż).

Po wstrząsających dla całego świata zdarzeniach w USA, kiedy wskutek ataków terrorystycznych w Nowym Jorku zostały zburzone budynki WTC, cały świat zaczął jednoczyć się w celu walki z terrorystami. W wyniku tego takie kraje muzułmańskie jak Pakistan, Arabia Saudyjska, Palestyna w osobie Jasira Arafata, kraje Azji Środkowej oficjalnie udostępniły swoje terytoria siłom zbrojnym USA w celu prowadzenia działań wojennych przeciw Afganistanowi, obwinianemu o ukrywanie Usamy ibn Ladina, podejrzewanego o organizację tychże ataków. Nie oceniając tych wydarzeń z politycznego punktu widzenia, możemy wystawić wszakże ocenę religijną: proroctwo Mahometa o zjednoczeniu muzułmanów i chrześcijan w Dniach Ostatnich przeciwko trzeciej stronie już się wykonało i stoi przed naszymi oczami! To jeszcze raz udowadnia, że decydujące zdarzenia Dni Ostatnich opisane w Biblii i proroctwach Mahometa nawet nie pukają do naszych drzwi, ale faktycznie już się rozpoczęły. A co będzie dalej?

Muzułmanie w obliczu tak wyraźnie rysujących się znaków Dni Ostatnich koniecznie powinni pamiętać o poniższym:
1.      Według proroctw Mahometa imam Mahdi Muntazar wyruszy ze Wschodu (Sununa ibn Mażaż).
2.      Powiedział Prorok jeszcze: „Kiedy go zobaczycie, przysięgajcie mu, nawet jeśli przyjdzie wam przypełznąć do niego po śniegu” (Sununa ibn Mażaż). To jest dowód na to, że pojawienie się imama Mahdiego będzie miało miejsce zimą i w miesiącu pielgrzymek.
3.      Kalifat islamski pod przewodnictwem imama Mahdiego w Dni Ostatnie zacznie się odradzać w Arabii i sami Arabowie, nie poznawszy go, wyślą przeciw niemu wojska, które zginą na pustyni. Najprawdopodobniej tak zwana „postepowa ludzkość” nazwie imama Mahdiego jeszcze jednym terrorystą i nakaże Arabom pokonać go, co też spróbują oni od razu zrobić. A’isza, matka nasza, podaje te słowa „O, posłanniku Allaha, we śnie robiłeś rzeczy, których nigdy na jawie nie robiłeś!” Odpowie Prorok: „ Dziwne! Ludzie z mojego narodu przysięgali w tym domu mężowi z Kurajszytów, który przyszedł. Dotychczas, póki w pustyni nie zginęły ich wojska”. Powiedział też posłannik Allaha: „Wojsko mojego narodu przyjdzie ze strony Szamu do domu (Kaaby) przeciw mężowi (imamowi Mahdiemu), którego Allah przed nim obroni” (Musnadu Ahmad).
4.      Powiedział Prorok: „Ów imam Mahdi będzie walczył w Arabii i da mu Allah zwycięstwo, potem wojować będzie z Persami i da mu Allah zwycięstwo, potem walczyć będzie z chrześcijanami i da mu Allah zwycięstwo, potem walczyć będzie z al-Massihu Dadżalem i da mu Allah zwycięstwo” (Sohihu Muslim).
5.      Chrześcijanie poślą przeciw niemu (Mahdiemu) wojsko z 80 oddziałami po 12000 ludzi każdy. Powiedział Prorok: „Zawrą muzułmanie przymierze z chrześcijanami i ci zerwą umowę i przyjdą na muzułmanów pod osiemdziesięcioma sztandarami, pod każdym 12000 ludzi” (Sohihu Buhari).


Muzułmanie powinni wiedzieć, że jeśli naprawdę żyjemy w obliczu Dni Ostatnich, to:

a)      tam gdzie muzułmanie utracili władzę religijną, np. w Azji Środkowej, już jej nie odzyskają do samego przyjścia imama Mahdiego i powtórnego przyjścia Chrystusa, gdyż kalifat islamski zacznie odradzać się nie w Azji Środkowej, a w Arabii.
b)      muzułmanie utracą władzę religijną nawet tam, gdzie ją jeszcze mają, albo będzie ona zmniejszona do minimum, gdyż według Proroka: „al-Massihu Dadżal wejdzie do wszystkich źródeł” i „muzułmanie pójdą za chrześcijanami” i „muzułmanie Amri Mafuf i Nahhi Munkar w Dniach Ostatnich będą robić na odwrót”. To nie oznacza, że prawowierni muzułmanie mają siedzieć z założonymi rękoma, wręcz powinni robić wszystko, na co pozwala sytuacja.
c)      jeśli narodowa świątynia Żydów będzie wzniesiona przy Ścianie Płaczu (tj. meczet al-Aksa zostanie w rękach muzułmańskich, co odpowiada proroctwom Mahometa, to od razu Antychryst – al-Massihu Dadżal wyjdzie i po obwołaniu go cesarzem zjednoczonej Europy „w nowej świątyni żydowskiej siądzie jak Bóg, mając się za Boga” (2 Tes, 2, 4).
d)      Izrael pod przewodnictwem Dadżala zacznie wojnę przeciwko „najpiękniejszemu z krajów” – królestwem na południe od Izraela, czyli Arabią Saudyjską (Dan. 11, 40-41). Według Proroka Antychryst zajmie dziedziniec meczetu al-Aksa, ale nie wejdzie wewnątrz (Sununa ibn Mażaż), a potem dojdzie aż do samej Medyny (Musnadu Ahmad).

Wszystko to nieuchronnie musi się odbyć, i nie powinno to wywoływać u muzułmanów rozpaczy, ale przeciwnie: wzmacniać i podtrzymywać na duchu, gdyż wszystko to jest przewidziane przez Allaha i to, że spełniają się proroctwa Mahometa, świadczy jedynie o tym, że wkrótce epoka władzy ludu przyjdzie ku końcowi i zmieni się w epokę władzy Boga, w światowe królestwo Allaha na ziemi – światowy kalifat. Stąd muzułmanom dziś potrzebna jest jak nigdy wytrzymałość, cierpliwość i ostrożność, gdyż „wiara, zaprawdę, powinna stać się żarzącym się węglem w ręce”!

Dziś muzułmanom w Azji Środkowej potrzebna jest nie konfrontacja z władzą, ale rozumna, pokojowa koegzystencja w ramach obowiązującego porządku, aby nie dać sobie odebrać podstawowych praw religijnych, gwarantowanych przez prawa demokracji: swobody wyznawania, modlitwy i głoszenia islamu.

Dziś najważniejsze to walka o umysły, gdyż to będzie decydujące; jeśli lud stanie się niewierny, to przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa według islamu będzie on zniszczony, jeśli zachowa wiarę – będzie zbawiony.

Walka o władzę może doprowadzić do odejścia od wiary ludu, wpędzonego przez to w biedę a przez to w rozpacz. Może doprowadzić do pozbawienia ludu praw religijnych: do wyznawania, modlenia się i głoszenia islamu. Tego trzeba koniecznie uniknąć, gdyż muzułmanie muzą jeszcze, zgodnie z proroctwami Mahometa, osiągnąć drogą pokojową dwa cele:

1. Oświecić do koniecznego stopnia jak najwięcej osób i przygotować je na przyjście imama Mahdiego Muntazara,
2. Przedłużyć i zakończyć głoszenie islamu całemu światu, gdyż według Koranu Allah nie unicestwi ludu nie uprzedziwszy go wcześniej o skutkach jego bezprawnego postępowania, a wg proroctwa Mahometa wielu chrześcijan powinno przyjąć w Dni Ostatnie islam (Sahihu Muslim), a może to nastąpić tylko po tym, jak islam będzie głoszony w całym chrześcijańskim świecie. Powiedziano w Koranie: „Przyzywaj na drogę Pana twojego z mądrością i dobrze głoś jego naukę i prowadź z nimi spór z pomocą najlepszego” (Koran, sura „Pszczoły”, 125). I odnośnie chrześcijan przyjmujących w Ostatnich Dniach islam: powiedział Prorok: „Czy znacie miasto, które jedną stroną stoi na morzu, a drugą na lądzie?” Odpowiedzieli mu: „Tak!” (chodziło o miasto Konstantynopol, obecnie Stambuł). Powiedział Prorok: „Nie nastąpi Godzina, dopóki nie zetrze się 70000 synów Izaaka, ale nie mieczem i strzałami, ale słowem i wykrzykną oni: „Nie ma Boga prócz Allaha! Allah jest wielki!” i padnie część obrony. A potem wykrzykną oni jeszcze: „Nie ma Boga prócz Allaha! Allah jest wielki!” i padnie jeszcze część obrony, i wykrzykną po raz trzeci: „Nie ma Boga prócz Allaha! Allah jest wielki!” i otworzy się im droga, i wejdą, i wezmą łupy, i podzielą. I wtedy właśnie rozlegnie się krzyk: <<Antychryst się zjawił!>> I zawrócą oni i powrócą do siebie”. (Sahihu Muslim). Synowie Izaaka to chrześcijanie.

W jakimś stopniu dzisiejsze położenie muzułmanów w Azji Środkowej można porównać z położeniem muzułmańskiej ummy w Mekce do jej przeniesienia do Medyny. Nie rozumiejących islamu jest większość, a pojmujących od początku do końca – niewielu. Jak wiadomo Prorok przez pierwszych 13 lat swojej działalności wyłącznie metodami pokojowymi pozyskiwał wiernych dla islamu. Jeśliby Allah chciał dać dziś muzułmanom Azji Środkowej władzę, uczyniłby to natychmiast po upadku władzy radzieckiej. Ale dzięki swojej niewypowiedzianej mądrości dał on władzę demokratom, a przecież Allah wie najlepiej co należy czynić! Bez wątpienia, dzisiaj wydarzenia na świecie są już w takim punkcie, który jest idealny w formie dla Ostatnich Dni. Żydzi budują świątynię dla Antychrysta, a demokraci kończą budowę światowego imperium, którego królem będzie ranny w oko i rękę żyd-fałszywy Bóg al Massihu Dadżal Antychryst. „Biada niegodnemu pasterzowi zostawiającemu stado! Miecz na jego rękę i na prawe oko, ręka jego uschnie, i prawe jego oko pokryje się bielmem”. I taki właśnie kaleka (!), ale z woli Allaha największy mag i czarownik, będzie przewodzić światowemu imperium demokratów w Dni Ostatnie. Według Proroka, jeśli uogólnimy, to zaczynając od naszego praojca Adama, do dnia Sądu Ostatecznego nie będzie większego kusiciela niż Dadżal. Allah da Dadżalowi zdolność do tworzenia wielkich cudów, porażających i zniewalających umysły ludzkie. „I będzie z nim i rajski ogród, i piekielny ogień, i jego rajski ogród jest zarazem piekielnym ogniem, a jego piekielny ogień jest rajskim sadem. I razem z nim rzeki pełne wody i góry chleba, i nakaże on deszczom padać i deszcze spadną, nakaże ziemi rodzić i rodzić będzie ziemia, a w rękach jego będą skarby ziemi. A ziemia otworzy się przed nim z szybkością wiatru” (Aszrotu Saat. Sahihu Muslim, s. 313).

Ale Allah jest wielki i to największe w historii ludzkości imperium pogaństwa wraz ze swoją kulturą – muzyką, literaturą, religią i systemem ekonomicznym „zginie jak kamień rzucony w wodę” (Ap., 18, 21-24). Dokładnie o tym samym mówią przepowiednie w Musnadu Ahmad. Ale cóż, licząc na Wszechmogącego i Sławnego Władykę wielkiego tronu Zbawiciela naszego Allaha będziemy czekać. Przecież Allah jest z tymi, którzy są bogobojni i cierpliwi!
 
[1] Przed lekturą zapoznaj się ze słowem od tłumacza
Komentarze
Szukaj
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 

Popularne (14 dni)

Komentowane

no comments
CC logo pp logo
© 2004 - 2012 Arabia.pl MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej